รายงานอย่างละเอียด

#รายงาน 24/04/2018


1. ไปที่หน้า รายงาน



2. คลิก  รายงานอย่างละเอียด 




3. คลิกเลือกดูรายการแบบทั้งหมดหรือเฉพาะรายการที่ปิดแล้วได้

   **ยอดขายในสรุปรายสินค้า คือ ยอดขายที่หักส่วนลดแล้ว แต่ไม่รวมค่าส่ง    




4. คลิกเลือกดูรายงานแบบ ทั้งหมด รายปี รายเดือน รายสัปดาห์ รายวันได้




5. เลือกดูรายงานแบบช่วงเวลาได้ โดยใส่วันที่แล้วค้นหา




สรุปรายสินค้า

สามารถพิมพ์รายงานเป็นรูปแบบ Excel ได้ โดยคลิก  Export 




ยอดขายในแต่ละธนาคาร


 

ยอดขายจากช่องทางการติดต่อต่างๆ




เปรียบเทียบจำนวนชิ้นที่ขายได้ของแต่ละหมวดหมู่




จำนวนขิ้นจากช่องทางการติดต่อต่างๆ



เปรียบเทียบยอดขายของแต่ละหมวดหมู่สินค้า


** คลิกแต่ละส่วนของวงกลม เพื่อดูเปอร์เซ็นต์อย่างละเอียด


ยอดขายแต่ละจังหวัด